This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. quis bibendum auci elit.
+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

Termeni și Condiții

În această secțiune vei găsi informații concrete privind:

 • colectarea, stocarea și prelucrarea datelor tale personale în urma accesării și utilizării site-ului www.iceteam.ro;
 • folosirea magazinului online, denumit „Programator online” și accesibil din meniul principal al site-ului;
 • politicile de anulare, livrare și retur.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezenta secțiune de Termeni și condiții. Dacă facem modificări la Politica de protecție a datelor cu caracter personal, vom publica versiunea modificată pe site-ul www.iceteam.ro, în secțiunea Termeni și condiții, și vom actualiza data „ultimei actualizări” la începutul acesteia.

Pentru informații suplimentare privind Termenii și condițiile noastre, ne poți contacta la adresa office@iceteam.ro

1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor, în calitate de și denumite în continuare „persoanele vizate”, care accesează site-ul www.iceteam.ro, în conformitate cu Regulamentul U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”), care poate fi consultat aici.

Recomandăm lecturarea cu atenție a prezentei Politici pentru a înțelege cum vor fi tratate informațiile despre tine, denumite în continuare „date cu caracter personal”.
Versiunea curentă a Politicii noastre de protecție a datelor cu caracter personal este valabilă din momentul creării ei și publicării pe site-ul www.iceteam.ro

Ce ne propunem prin prezenta Politică:

 • informarea în mod clar și transparent cu privire la modalitățile în care datele tale cu caracter personal sunt colectate, stocate și prelucrate, cu scopul de a înțelege cum se desfășoară acest lucru și a ști cum îți sunt protejate datele personale, respectiv pentru a respecta prevederile legale curente și interesele noastre legitime (obligații legale, informarea partenerilor, comunicări și activități de marketing);
 • respectarea cu strictețe a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, de confidențialitate și securitate, în conformitate cu prevederile legale, precum și urmând standardele tehnologice disponibile în acest sens, în prezent;
 • respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică, îți aducem la cunoștință următoarele:

 • ce reprezintă datele cu caracter personal și ce persoane sunt vizate pentru prelucrarea lor, precum și familiarizarea cu termeni specifici GDPR;
 • cine este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • care sunt temeiurile legale pe baza cărora sunt prelucrate datele cu caracter personal și în ce situații sunt prelucrate aceste date;
 • cum și de ce colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal;
 • timpul de păstrare a datelor cu caracter personal;
 • ce date cu caracter personal sunt prelucrate prin accesarea site-ului www.iceteam.ro;
 • modalitățile de plată, garanția produselor/ serviciilor noastre și dreptul la retragere/ returnarea banilor;
 • detalii privind securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal;
 • informații despre situațiile în care datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și distribuite către terți;
 • care sunt drepturile tale legale și detalii privind modul în care îți poți exercita aceste drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • cum ne poți contacta pentru orice întrebare sau nelămurire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.1.  Definirea datelor cu caracter personal și a persoanelor vizate, precum și resurse GDPR

Datele cu caracter personal se referă la orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).
O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: un nume, un număr de identificare (ex: numărul cărții de identitate/ pașaportului), date de localizare, un identificator online (ex: adresa IP – Internet Protocol), sau unul ori mai multe elemente specifice, proprii identității sale – fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Pe site-ul www.iceteam.ro, nu vor fi colectate, dezvăluite sau prelucrate date personale sensibile. Acestea sunt categorii speciale de date, care se referă la originea rasială/ etnică, credințele politice, religioase, filosofice, apartenența sindicală, date genetice, biometrice sau medicale, date care vizează orientarea sexuală a unei persoane fizice, date referitoare la infracțiuni sau condamnări penale.

Alți termeni important de cunoscut în contextul GDPR:

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Notă: Termenii și expresiile folosite în prezenta Politică vor avea înțelesul explicat în această secțiune informativă, exceptând situațiile în care se menționează altfel.

În plus, pentru informații suplimentare despre ce înseamnă GDPR și legislația în vigoare, îți recomandăm pentru documentare site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro. De asemenea, recomandăm parcurgerea atentă și integrală a Regulamentului U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care poate fi consultat pe site-ul www.dataprotection.ro, aici. Punctual, recomandăm citirea cu atenție a Articolului 4 din Regulament privind definițiile GDPR (paginile 37-40 din documentul indicat anterior, pus la dispoziție de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), precum și a drepturilor tale ca persoană vizată, extrase aici din respectivul Regulament.

1.2.  Cine este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal pentru site-ul WWW.ICETEAM.RO este S.C. ICE TEAM S.R.L., reprezentat legal prin TUDOR LOMANARIU . Datele de contact corespunzătoare sunt: office@iceteam.ro .

Operatorul de date menționat este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor personale și decide cum sunt prelucrate aceste date, în conformitate cu prevederile legale curente și cu interesele sale legitime, reale, transparente, prezente.

1.3. Temeiuri legale și situații în care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal

1.3.1. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nesensibile:

 • avem consimțământul tău ca persoană vizată;
 • onorăm o obligație contractuală la care ești parte sau răspundem cererii tale explicit formulate înainte de încheierea unui contract;
 • necesitatea îndeplinirii și conformării unei obligații legale;
 • protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate (valabil în situații excepționale);
 • interesul nostru legitim sau interesul legitim al unei terțe părți atâta timp cât nu sunt afectate drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

Cum am specificat anterior, pe site-ul WWW.ICETEAM.RO, nu vor fi colectate, dezvăluite sau prelucrate date personale sensibile. Cu toate acestea, temeiul legal pentru prelucrarea lor se aplică doar în cazul în care alegi să publici în mod evident date care se încadrează în această categorie – de exemplu, printr-un comentariu pe site.

Te asigurăm că prelucrăm datele cu caracter personal pe baza unor interese legitime, reale, prezente, legale și transparente care respectă interesele, drepturile și libertățile tale, fără a le încălca. În orice moment, interesele și drepturile tale fundamentale pot duce la înlăturarea intereselor noastre legitime.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului WWW.ICETEAM.RO, înțelegi și ești de acord că datele tale vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal.

Pentru a accesa site-ul nostru nu este nevoie să te înregistrezi. Cu toate acestea, pot exista circumstanțe în care alegi să te înregistrezi/ înscrii pentru a primi anumite comunicări despre serviciile și produsele noastre sau despre acțiunile desfășurate de noi, precum și pentru accesul la anumite resurse, servicii sau produse oferite prin intermediul site-ului. În aceste cazuri, putem contacta persoanele înregistrate pentru a le invita la evenimente, pentru a le oferi informații despre serviciile și produsele noastre sau pentru alte scopuri de marketing direct.

Dacă ești doar un vizitator, nu colectăm date personale, cu excepția informațiilor stocate prin utilizarea cookie-urilor, care sunt descrise în detaliu în secțiunea numită „Politica de Cookies.”

1.3.2. Situațiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

 • când accesezi și navighezi pe site, prin intermediul Cookie-urilor strict necesare;
 • când soliciți acces la resurse și servicii gratuite (materiale sub formă de text/ documente/ eBook/ audio-video, înscriere la evenimente și cursuri specifice);
 • când soliciți înscrierea/ participarea la evenimente și cursuri desfășurate online sau offline, cu sau fără taxă de înscriere;
 • în cazul achizițiilor pe care le desfășori prin intermediul interfeței web a site-ului, prin telefon sau e-mail;
 • pentru a te programa prin site-ului;
 • în vederea trimiterii comunicărilor de marketing sau a informărilor strict necesare pentru anumite situații punctuale (ex: contactarea pentru o constatare/ programarea unei constatari ș.a.) – prin e-mail și telefon;
 • în cazul necesității de a întocmi documente legale pentru înscrierea și finalizarea anumitor activități/ participarea la evenimente.

1.4. Scopurile și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal

1.4.1. De la cine și cum colectăm datele cu caracter personal:

 • direct de la tine, când ne contactezi la adresa de e-mail afișată pe site;
 • direct de la tine, când ne apelezi la numărul de telefon afișat pe site;
 • direct de la tine, prin acordul tău de a participa la orice acțiune de tip videoconferință;
 • direct de la tine, când completezi formularele disponibile pe site (pentru accesarea resurselor gratuite, adăugarea de comentarii la articolele de blog sau achiziția de produse și servicii, în magazinul online);
 • direct de la tine, prin alegerea de a te înregistra sau autentifica într-un cont personal asociat site-ului, ceea ce va permite accesul nostru la informațiile oferite pe durata în care ești logat în cont; cu toate acestea, atragem atenția că îți revine responsabilitatea pentru confidențialitatea datelor contului tău (user și parolă) și pentru gestionarea accesării sale;
 • direct de la tine, când alegi să te înscrii și să participi la anumite evenimente sau cursuri organizate de noi sau în care suntem implicați;
 • direct de la tine, pentru orice solicitare în vederea utilizării serviciilor, resurselor și produselor oferite prin intermediul WWW.ICETEAM.RO;
 • direct și indirect, prin intermediul dispozitivelor pe care le utilizezi, în funcție de setările alese de tine privind confidențialitatea, respectiv preferințele browserului – inclusiv localizare, IP etc.; în acest sens, vor fi colectate automat datele de jurnal (adresa de IP, dispozitiv, browser ș.a.) când accesezi site-ul, precum și locația ta în momentul accesării dacă setările pe care le-ai ales pentru utilizarea dispozitivului de pe care accesezi site-ul permit geolocalizarea;
 • indirect, dacă o altă persoană – fizică sau juridică – efectuează contactarea sau o înregistrare în numele tău;
 • direct sau prin servicii terțe, în cazul în care ne furnizezi datele personale corespunzătoare altor platforme (ex: Facebook, Google, LinkedIn).

*  Poți consulta informații suplimentare despre Google Analytics, respectiv opțiunile de confidențialitate și protecție a datelor aici. Poți afla mai multe informații despre datele colectate prin Facebook Pixel aici.

Furnizarea datelor este permisă și o poți face în mod voluntar. Există și situații în care datele sunt necesare și obligatorii dacă dorești să beneficiezi de serviciile, resursele și produsele noastre sau pentru soluționarea solicitărilor tale – de exemplu, încheierea unui contract, stabilirea datelor de facturare sau a altor date contabile, pentru furnizarea serviciilor dorite sau finalizarea comenzii produselor din magazinul online.

1.4.2. Tipuri de date cu caracter personal colectate și scopurile pentru care prelucrăm aceste date:

 • numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele autovehiculului necesare pentru programare (în cazul stabilirii unei programari – numar de inmatriculare , alte date tehnice), datele de localizare (pentru a stabili posibilitatea preluarii sau predarii autovehiculului), cu scopul de a oferi serviciile aferente site-ului;
 • numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele complete necesare livrării serviciilor sau / si produselor (adresa fizică completă de livrare în cazul serviciilor sau a produselor fizice), datele de facturare (dacă este cazul), numele companiei pe care o reprezinți și datele fiscale (dacă este cazul;
 • date de identificare (în situații excepționale, precum solicitări a căror soluționare nu poate fi efectuată în lipsa acestor date sau în vederea exercitării drepturilor tale), pentru a-ți verifica identitatea și a evita riscul de a transmite
 • date cu caracter personal unei alte persoane; aceste date vor fi folosite exclusiv în legătură cu situația respectivă, fără a fi prelucrate pentru alte scopuri;
 • orice date și informații personale suplimentare pe care alegi să ni le transmiți în vederea utilizării site-ului sau a soluționării unor solicitări specifice din partea ta.

1.4.3. Alte scopuri pentru care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a-ți permite să accesezi și să utilizezi site-ul WWW.ICETEAM.RO în condiții optime, respectiv pentru a-ți personaliza și adapta experiența de utilizator;
 • a-ți furniza serviciile, resursele și produsele solicitate în condiții optime;
 • a-ți oferi servicii de asistență, la solicitarea ta;
 • a verifica autenticitatea și acuratețea anumitor informații necesare unor procese specifice;
 • a ne aplica condițiile de plată, de utilizare a site-ului și alte politici;
 • a respecta obligațiile noastre legale și acordurile cu terții;
 • a soluționa orice litigiu cu utilizatorii site-ului;
 • a identifica și preveni orice tip de fraudă, spam, abuz, incident de securitate și alte activități dăunătoare atât pentru noi, cât și pentru persoanele vizate.

1.4.4. Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • prelucrarea se face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • colectarea se va face numai în scopuri determinate, explicite și legitime, datele nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • colectarea datelor va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului prelucrării;
 • datele personale vor fi corecte și actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârzieri nejustificate;
 • datele se vor păstra într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o durată care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate, respectiv perioada prevăzută de legea în vigoare;
 • datele se vor prelucra într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale sau ilegale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Te asigurăm că datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai dacă există un interes legitim și real, consimțământul tău sau în situația îndeplinirii unei obligații legale la care suntem supuși. Prelucrarea acestor date va contribui, de asemenea, la a-ți oferi o experiență plăcută și personalizată pe timpul vizitării și utilizării site-ului și magazinului online, precum și pe platformele online pe care ne promovăm produsele și serviciile.

1.5. Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal

Optăm pentru o durată de stocare limitată a datelor cu caracter personal, în funcție de necesitatea reținerii lor pentru atingerea scopurilor menționate în prezenta Politică, la punctul 1.4. Revizuim această necesitate constant, la interval de maxim un an, pentru a stabili dacă scopul prelucrării este în continuare actual sau necesar, conform intereselor noastre legitime și prevederilor legale.

În cazul Cookie-urilor, timpul de păstrare a datelor variază de la durata sesiunii la o perioadă de maxim doi ani. Pentru detalii privind perioada de stocare a Cookie-urilor, te rugăm să parcurgi „Politica de Cookies”, accesibilă în secțiunea de jos a site-ului (footer).

Te informăm că îți vom șterge datele cu caracter personal la solicitarea ta, cu excepția cazurilor în care legislația în vigoare la data prezentării solicitării tale prevede o anumită perioadă de reținere a lor.

1.6. Tipuri de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, precum și informații suplimentare privind modul în care le folosim

1.6.1. Adresa de e-mail
În cazul în care ne-ai furnizat adresa ta de e-mail, o vom folosi pentru a-ți trimite e-mailuri de informare cu privire la serviciile, resursele, produsele contractate de catre tine, precum și pentru a răspunde solicitărilor tale.

1.6.2. Numărul de telefon
În cazul în care ne-ai furnizat numărul de telefon, îl folosim pentru a te putea contacta rapid, pentru a stabili detaliile legate de o programare, pentru a clarifica/ finaliza comenzile din programatorul online, pentru a-ți oferi detalii referitoare la serviciile, resursele, produsele contractate de catre tine. Totodată, te putem apela telefonic în situații care necesită soluționarea promptă a unor solicitări punctuale din partea ta.

1.6.3. Contactul necesar pentru videoconferințe

În cazul în care ne-ai furnizat un contact necesar pentru comunicarea prin intermediul unor mijloace și aplicații de tip videoconferință, altul decât adresa de e-mail și numărul de telefon conform punctelor 1.6.1. și 1.6.2., îl folosim exclusiv cu scopul desfășurării videoconferinței.

1.6.4. Prenumele și numele

În cazul în care ne-ai furnizat prenumele și numele tău, folosim aceste date pentru a personaliza comunicările pe care le primești de la noi, prin e-mail, telefon, mijloace și aplicații de tip videoconferință, respectiv prin orice alte mijloace de comunicare disponibile, pentru care îți dai acordul.

1.6.5. Plata

În programatorul online corespunzător site-ului www.iceteam.ro, plata se poate face online, cu cardul, prin intermediul furnizorului de procesare a plăților partener, urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

Nu suntem responsabili pentru:

 • procesarea în mod eronat a plății;
 • erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv dar fără a se limita la pierderile suferite utilizând sistemul de plată cu cardul.
 • site-ul nu oferă, în prezent, modalități de plată recurentă.

Cumpărătorul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată dorită în momentul alegerii produsului, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, urmând pașii de achiziționare disponibili în magazinul online.
În cazul în care se oferă reduceri/ discounturi, ele vor fi comunicate prin intermediul acestui site și a canalelor de promovare asociate.

Se poate solicita emiterea de facturi fiscale, caz în care va fi necesar să ne furnizezi datele de facturare complete în vederea întocmirii facturii fiscale reprezentând contravaloarea produselor comandate.

1.6.6. Modalități de plată

Pentru plata online, cu cardul, a produselor și serviciilor din magazinul online, cardurile bancare acceptate sunt cele de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard.
Nu vor fi acceptate plăți cu carduri de tichete de masă, de vacanță sau cadou.

Pentru a plăti online prin card bancar, este necesar să completezi un formular cu toate datele despre card în pagina securizată a procesatorului de plăți cu care colaborăm. Menționăm că pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision.
Pentru securizarea plăților online, este folosit sistemul „3D Secure”, care oferă același nivel de securitate ca în cazul tranzacțiilor realizate la bancomat sau în mediu fizic, la comerciant.
Totodată, sistemul „3D Secure” asigură că nicio informație legată de cardul persoanei vizate nu este transferată sau stocată, în niciun moment, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți colaborator, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

1.6.7. Garanția produselor/ serviciilor și dreptul la retragere/ returnarea banilor

Satisfacția clienților noștri este o prioritate, astfel că te informăm privind garanția serviciilor oferite, precum și situațiile în care îți poți recupera banii achitați pentru produsele și serviciile noastre, de care nu ești mulțumit în totalitate, la adresa de e-mail office@iceteam.ro . De asemenea, pentru notificări și clarificări suplimentare în acest sens, suntem disponibili la numărul de telefon 0723264781 , de luni până vineri, în intervalul 08.30 – 17.00 .
Te asigurăm că răspundem cât mai curând posibil solicitării tale, astfel încât să-ți poți recupera suma achitată pentru serviciile respective cât mai rapid posibil.

Nu suntem responsabili în niciun fel pentru situații care nu permit primirea sau procesarea solicitării tale precum defecțiuni de ordin tehnic sau introducerea incorectă a datelor noastre de contact când ne transmiți solicitarea. De aceea, dacă, în cazuri excepționale, nu primești răspunsul nostru în termen de maxim 10 zile lucrătoare, te rugăm să verifici căsuța de Spam a contului personal de e-mail de pe care ne-ai contactat și, în cazul în care nu regăsești răspunsul nostru nici acolo, să ne apelezi la numărul 0723264781 , în intervalul orar menționat, pentru a răspunde cât mai prompt solicitării transmise.

Garantăm 100% pentru serviciile și produsele noastre. Dacă se întâmplă, totuși, să nu fii satisfăcut de un serviciu anume, poți solicita returnarea sumei achitate în termen de maxim 24 de ore de la data efectuării serviciului. După această perioadă, solicitarea ta nu va fi luată în considerare.

Dreptul de returnare a banilor poate fi folosit o singură dată de către o persoană fizică/juridică unică, pentru a cărei identificare se pot cere acte doveditoare folosite exclusiv cu scopul identificării, pentru un produs/ serviciu unic. Mai exact, aceeași persoană fizică/juridică unică nu poate solicita de două ori sau mai mult returnarea banilor pentru același produs sau serviciu. Totodată, aceeași persoană fizică/juridică unică, odată ce și-a exprimat astfel nemulțumirea, are dreptul să repete acțiunea de solicitare a returnării banilor, în situația în care este nemulțumită de calitatea unui alt produs sau serviciu față de cele pentru care a prezentat anterior o cerere de returnare, la un interval de minim un an de la data solicitării sale precedente. Aceeași persoană fizică/juridică unică nu poate face, însă, mai mult de două solicitări de returnare a banilor pentru achizițiile realizate prin intermediul www.iceteam.ro , indiferent de data la care efectuează solicitarea.

Pentru a-ți putea returna banii, îți vom solicita datele necesare pentru identificarea ta în calitate de plătitor – ex: contul IBAN, banca, titularul contului ș.a. Te asigurăm că aceste date sunt folosite exclusiv în scopul soluționării solicitării tale. În situații excepționale, putem solicita și alte date/ documente de identificare, folosite exclusiv pentru identificarea ta și în scopul soluționării solicitării tale. Refuzul tău de a ne transmite aceste date nu ne va permite returnarea sumei achitate.

Banii achitați vor fi returnați în același cont din care s-a efectuat inițial plata, cu excepția cazurilor în care contul nu mai este activ/ accesibil din motive clare și legitime (ex: contul a expirat, a fost blocat etc.).

Informații pe care recomandăm să le cuprindă cererea ta de returnare a banilor:

 • numele produsului/serviciului achiziționat, precum și numărul și data facturii;
 • motivul nemulțumirii, care a determinat solicitarea de returnare a banilor;
 • date necesare pentru returnarea banilor: contul bancar, banca, cod SWIFT (dacă este cazul), numele și prenumele titularului de cont, date de contact (număr de telefon, e-mail).
 • În funcție de natura cererii tale, este posibil să fie necesară completarea și trimiterea formularului de retur, de aceea, înainte de a trimite cererea de returnare a banilor, îți recomandăm să parcurgi și informațiile referitoare la Politica de retur, detaliate mai jos, la punctul 2.3.

1.6.8. Datele de facturare

În cazul în care ne-ai furnizat datele de facturare, folosim aceste date pentru a întocmi factura fiscală reprezentând contravaloarea produselor comandate.

1.6.9. Datele despre browser/ IP /dispozitiv

Folosim datele despre browser/ IP/ dispozitiv pentru a determina cum folosești site-ul nostru, scopul fiind optimizarea ulterioară a site-ului și îmbunătățirea experienței tale la navigarea pe site.

1.7. Prelucrarea automată de date – Cookie

Site-ul www.iceteam.ro folosește identificatori de tip cookie.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri.

Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de alte browsere de Internet care conțin cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat folosind un cod de cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, S.C. ICE TEAM S.R.L. poate furniza persoanelor care accesează site-ul www.iceteam.ro mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate ținând cont de comportamentul și preferințele utilizatorului. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului. Utilizatorul site-ului web care folosește module cookie nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când vizitează site-ul, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.
Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături în magazinul online. Magazinul online reține automat articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate oricând să prevină setarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de Internet utilizat, putând astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse oricând prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare.  Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de Internet utilizat, nu va avea acces pe deplin la toate funcțiile site-ului nostru.

În timpul utilizării, este posibil să colectăm automat informații precum adrese de IP de la care site-ul este accesat, tipul browserului folosit ș.a. Acordul tău privind stocarea anumitor informații pe computerul tău (modulul cookie) are scopul de a-ți asigura un acces optim la site și operarea acestuia de tine.

Dacă, totuși, dorești să afli mai multe despre cum poți gestiona sau șterge Cookie-urile, îți recomandăm câteva linkuri utile pentru următoarele browsere (click pe numele browserului pentru detalii): Google ChromeFirefox, Safari (Mac și iPhone/ iPad/ iPod), Internet Explorer.

Pentru informații suplimentare despre Cookie-uri, te rugăm să parcurgi „Politica de Cookies”.

1.8. Securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal

1.8.1. Măsuri pentru securizarea datelor, prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate

Am adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în ceea ce privește prelucrarea datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a-ți proteja datele cu caracter personal împotriva oricărei acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare, divulgare sau modificare neautorizată, distrugere, daună sau pierdere accidentală ori ilegală.

Măsurile implementate sunt menite să identifice, să prevină și să limiteze orice incidente de securitate. Astfel, în cazul unui incident de securitate, vom identifica:

 • cauzele incidentului de securitate;
 • ce date personale au fost afectate în urma incidentului de securitate;
 • acțiunile și motivele acțiunilor, cu scopul de a remedia încălcarea securității;
 • soluțiile adecvate de limitare a consecințelor incidentului de securitate;
 • acțiunile pentru revenirea la starea normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cazul în care datele descoperite indică o posibilă încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal, incidentul de securitate va fi raportat către:

 • persoana responsabilă pentru a analiza dacă încălcarea securității poate genera efecte nefavorabile pentru persoana vizată;
 • parteneri externi competenți care pot determina în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, stabilind ulterior dacă este necesar să îți comunicăm informații despre incidentul de securitate.

În urma investigației atente, vom lua măsurile adecvate pentru a împiedica următoarele:

 • distrugerea sau alterarea accidentală ori ilegală a datelor cu caracter personal;
 • pierderea accidentală/ ilegală a accesului la și a controlului datelor cu caracter personal;
 • divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal.

Toate eforturile noastre vor fi îndreptate spre atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu. În cazul unui risc ridicat pentru drepturile și libertățile personale, notificăm în cel mai scurt timp Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate și te informăm prin canalele de comunicare disponibile – e-mail, telefon, anunțuri pe site-ul nostru și canalele noastre de promovare online, comunicări de presă etc. Totodată, imediat după incidentul de securitate, luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile personale nu mai este posibil să se producă sau ar implica eforturi disproporționate, aspect care va fi anunțat prin canalele noastre de comunicare și, dacă este cazul, prin comunicări de presă. În schimb, nu avem obligația de a te informa în mod direct dacă am luat măsuri pentru a face ca datele cu caracter personal să fie incomprehensibile oricărei persoane neautorizată să le acceseze.

1.8.2. Notă privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

Respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal și colectăm doar acele date care servesc intereselor noastre legitime și în conformitate cu legislația în vigoare.
În momentul de față, nu pot fi alese setări specifice de confidențialitate, iar accesarea și utilizarea site-ului nostru echivalează cu acordul tău privind Termenii și condițiile prezentate în curenta versiune a acestei Politici.
Cu toate acestea, suntem deschiși să primim recomandări competente în acest sens la adresa office@iceteam.ro.

1.9. Dezvăluirea, distribuirea și prelucrarea datelor cu caracter personal către terți

1.9.1. Situațiile în care pot fi transmise datele cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal nesensibile pot fi transmise către alte entități în următoarele situații:

 • pe baza consimțământului tău expres;
 • în cazul unor obligații legale la care suntem supuși, poate fi necesară, în conformitate cu prevederile legale, transmiterea datele tale către autorități și alte organisme publice care solicită acest lucru (ex: autoritățile fiscale);

Datele cu caracter personal sensibile nu vor fi dezvăluite către terți.

Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele tale către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea clienților curenți și potențiali, iar siguranța datelor cu caracter personal este esențială în acest proces, tratată cu strictețe și seriozitate, în mod transparent și legal.

1.9.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal către terți, alte site-uri și sponsori

Site-ul www.iceteam.ro poate conține linkuri de acces către alte site-uri ale căror Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi diferite de cele ale noastre și asupra cărora nu avem control.
În consecință, recomandăm consultarea politicilor de confidențialitate ale celorlalte site-uri. Nu suntem în niciun fel responsabili cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți și nici cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Noi nu vom fi responsabili pentru pierderea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor sau pentru alte daune cauzate de accesul la respectivele site-uri. Totodată, nu avem nicio influență asupra respectării de către partenerii noștri sau de alte site-uri a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

1.10. Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal

Respectăm drepturile oricărei persoane care ne accesează site-ul și către care ne furnizăm serviciile, în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Poți consulta aici extrasul din Regulamentul nr. 679/2016 referitor la drepturile persoanelor vizate.

1.10.1 Drepturile tale ca persoană vizată

Ai următoarele drepturi privind datele personale care te privesc în mod direct și datele pseudonime care pot fi în mod clar legate de identitatea ta (datele anonime nu sunt vizate în continuare):

1) Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele tale

Prin prezenta Politică, ești informat privind aspecte precum identitatea și datele de contact ale operatorului de date, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal (în plus, poți solicita informații privind scopuri secundare sau suplimentare față de cele menționate aici pentru a verifica dacă ele există și care sunt acestea), precum și temeiul juridic al prelucrării, interesele noastre legitime, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, drepturile tale ș.a.

2) Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre tine

Ai dreptul de a obține confirmarea că noi îți prelucrăm sau nu datele personale. În caz afirmativ, poți solicita acces la informații precum cele enumerate la punctul 1) al prezentei secțiuni și la informarea despre drepturi precum: a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de a te opune prelucrării sau dreptul a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, vei putea solicita orice informații disponibile privind sursa acestora.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, ai dreptul să fii informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulamentul nr. 679/2016 referitoare la transfer.

La solicitarea ta, îți putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Dreptul de a obține o copie nu poate aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

În cazul în care introduci cererea în format electronic și cu excepția cazului în care soliciți un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

3) Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre tine*

Ai dreptul de a rectifica datele inexacte și de a completa orice date incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

4) Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre tine*

Ai dreptul de a solicita ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, din motive precum cele enumerate în continuare:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele au fost prelucrate ilegal;
 • ștergerea este impusă pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia ne aflăm;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Acest drept nu se aplică dacă prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul
 • exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor
 • prelucrării respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5) Dreptul la restricționarea prelucrării*

Poți opta pentru restricționarea prelucrării datelor tale dacă:

 • contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite verificarea exactității datelor;
 • prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul nr. 679/2016, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul obținerii unei restricționări privind prelucrarea datelor tale personale, avem obligația să te informăm înainte de ridicarea restricționării.

* Comunicăm rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor tale personale destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal (dacă există), cu excepția cazului în care comunicarea către un destinatar nu este posibilă sau implică un efort disproporționat. La solicitarea ta, te vom informa cu privire la destinatarii respectivi.

6) Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul:

 • de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
 • de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Acest drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul și nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

7) Dreptul la opoziție, inclusiv în ceea ce privește marketingul direct

În orice moment, ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv creării de profiluri.

Astfel, ca operatori, nu mai prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care interesele noastre legitime justifică prelucrarea și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. Drept rezultat, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

Dacă procesăm date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, cel târziu în momentul primei comunicări, îți aducem în atenție în mod explicit acest drept și îl prezentăm în mod clar și separat de orice alte informații.

Acest drept nu se aplică dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

8) Alte drepturi cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

În plus față de drepturile menționate anterior, ai următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către tine;
 • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

1.10.2. Exercitarea drepturilor tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru orice întrebări privind drepturile tale în legătură cu protecția datelor personale, te rugăm să ne contactezi la adresa office@iceteam.ro .

Acceptăm doar solicitări scrise și recomandăm ca acestea să cuprindă:

 • o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care dorești să îl exerciți;
 • copia unui document de identificare valabil la data trimiterii pentru a-ți confirma identitatea (ex: cartea de identitatea, pașaportul); copia va fi folosită exclusiv cu scopul validării identității tale și pentru a evita riscul de a
 • transmite datele tale personale unei alte persoane, fără a implica stocarea acestor date personale mai mult decât este necesar pentru rezolvarea scopului solicitării.

Vei primi răspunsul nostru la adresa de e-mail de pe care ai transmis solicitarea și ne vom asigura că solicitarea în cauză este soluționată respectând termenele prevăzute de legea în vigoare la momentul trimiterii solicitării.
Te informăm despre modul în care ne ocupăm de solicitarea prin care îți exerciți drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

Poți depune plângeri prin trimitere către:

 • adresa office@iceteam.ro ;
 • o autoritate de supraveghere; de asemenea, poți mandata o organizație să depună o plângere în numele tău la o autoritate de supraveghere – în ambele cazuri, autoritatea respectivă trebuie să te informeze într-un termen rezonabil privind progresul și rezultatul plângerii.
 • Ai dreptul de a exercita o cale de atac judiciară în UE și în SEE împotriva: unui operator, unui împuternicit și unei Autorități de Supraveghere. Poți mandata o organizație să exercite, în numele tău, dreptul la o cale de atac judiciară, precum și la o despăgubire pentru un prejudiciu rezultat ca urmare a unei încălcări a legii privind protecția datelor cu caracter personal.

1.11. Mesaje de marketing și adresarea prin oferte de publicitate

În cazul în care avem acordul tău, putem opta pentru trimiterea, prin e-mail, a mesajelor de marketing, cu scopul de a te informa despre produsele și serviciile noastre, despre ofertele noastre, despre articolele publicate pe acest site și despre articole utile publicate pe alte site-uri de pe internet.

De asemenea, desfășurăm campanii de publicitate online pentru a te informa despre produsele și serviciile pe care le oferim și/sau despre articolele publicate pe acest site.

În acest context, putem folosi platforme și aplicații de marketing precum Facebook, Google, LinkedIn, precum și diferite tehnici de adresare a utilizatorilor – pe baza datelor demografice (sex, vârstă, repartizare geografică, proximitate) sau a intereselor, aceste informații fiind puse la dispoziția noastră de către rețelele respective.

Adesea, reclamele noastre, cele vizibile pe alte site-uri, sunt afișate pe baza informațiilor pe care le avem despre tine (spre exemplu, când vizitezi sau te înscrii pe pagina unui anumit eveniment de pe site-ul nostru, poți fi adresat ulterior pe Facebook sau în rețeaua de parteneri Google, cu reclamă la evenimentul respectiv sau la alte produse și servicii auxiliare).

1.12. Cum ne poți contacta

Pentru orice informații cu privire la produsele și serviciile noastre sau la felul în care prelucrăm datele tale personale, ne poți contacta la adresa office@iceteam.ro

1.13. Actualizarea Politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal.

Conținutul prezentei Politici se poate modifica periodic, prin actualizarea pe site-ul www.iceteam.ro , fără a anunța în prealabil decizia de modificare. Mai exact, vom publica modificările în secțiunea de Termeni și condiții a site-ului www.iceteam.ro și vom actualiza data „ultimei actualizări” la începutul acesteia. De aceea, recomandăm să verifici această secțiune pentru actualizări ulterioare.

La cerere, îți putem comunica modificările aduse Politicii.

Dacă nu ești de acord cu modificările aduse Politicii, te rugăm să nu mai utilizezi site-ul www.iceteam.ro . Alegerea ta de a continua să utilizezi site-ul nostru după modificarea Politicii reprezintă consimțământul tău pentru Politica de protecție a datelor modificată.

2. POLITICA DE ANULARE, POLITICA DE LIVRARE ȘI POLITICA DE RETUR A SERVICIILOR ȘI PRODUSELOR OFERITE PE SITE-UL www.iceteam.ro

Vânzătorul  serviciilor disponibile în programatorul online corespunzător site-ului www.iceteam.ro este S.C. ICE TEAM S.R.L., cu codul unic de înregistrare fiscală RO23694335 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J08/1033/2008 având sediul social în str. NARCISELOR NR 21 BRASOV .

Cumpărătorul poate fi orice persoană fizică cu vârsta de peste 16 ani sau orice entitate juridică care alege să efectueze o comandă în magazinul online.

În situațiile de achiziție de produse și servicii din magazinul online, relația dintre vânzător și cumpărător este un contractuală, care nu necesită prezența fizică simultană a părților implicate în contract.

Contractul este inițiat după acceptarea comenzii de către vânzător și face referire doar la produsele acceptate de vânzător conform comenzii cumpărătorului, iar acesta din urmă va fi anunțat cu privire la acceptarea comenzii sale prin mijloacele de comunicare disponibile. Dacă un contract nu poate fi onorat de vânzător din diverse motive întemeiate (erori tehnice, stoc insuficient etc.), cumpărătorul va fi informat privind situația și i se vor oferi soluțiile, inclusiv returnarea banilor, dacă este cazul, în funcție de situație.

Cumpărătorul poate comanda produsele și serviciile dorite, fără a fi necesară crearea unui cont, prin adăugarea acestora în coșul de cumpărături, finalizând apoi comanda urmând pașii indicați. Simpla adăugare în coșul de cumpărături nu înseamnă finalizarea comenzii.

Pentru a efectua orice comandă în magazinul nostru online, cumpărătorul are obligația de a parcurge prezenta secțiune cu Termenii și condițiile și de a completa câmpurile obligatorii din formularul de comandă, marcate cu *.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că toate datele furnizate pentru a putea cumpăra produsele și serviciile dorite sunt corecte, complete și reale în momentul efectuării comenzii.

Prin efectuarea unei comenzi, cumpărătorul își dă acordul de a fi contactat la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat pentru informații suplimentare. Cumpărătorul va fi, de asemenea, notificat în mod automat, la adresa de e-mail furnizată, privind detaliile comenzii sale.

Fiecare produs și serviciu este prezentat prin descrieri ce cuprind informații cu titlu de prezentare, care nu reprezintă însă o obligație contractuală din partea vânzătorului.

Toate prețurile pentru serviciile și produsele de pe site-ul www.iceteam.ro sunt afișate în lei și includ T.V.A.
În cazul plăților online, vânzătorul nu este responsabil în niciun fel pentru costurile suplimentare suportate de cumpărător, inclusiv dar nelimitându-se la comisioane suplimentare ori specifice aplicate de banca emitentă a cardului deținut de cumpărător.

2.1. Politica de anulare

Vânzătorul poate anula orice comandă, în urma unei notificări prealabile transmise cumpărătorului la datele de contact furnizate de acesta , fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte să solicite celeilalte daune-interese.

Situațiile în care vânzătorul poate anula comanda:

 • cumpărătorul a furnizat date incorecte sau incomplete;
 • în cazul plății online, banca emitentă a cardului deținut de cumpărător nu acceptă tranzacția;
 • în cazul plății online, procesatorul de plăți cu carduri cu care vânzătorul a ales să colaboreze nu validează tranzacția.

2.2. Politica de livrare

Odată finalizată comanda și clarificate toate detaliile de livrare, vânzătorul se obligă să:
efectueze serviciul achiziționat de către cumpărător, la ora și data alese de către acesta în programatorul online, după confirmarea de către vânzător a disponibilității;

2.3. Politica de retur

În completarea informațiilor prezentate în continuare, te rugăm să citești cu atenție și punctul 1.6.7. privind garanția serviciilor noastre și dreptul la returnarea banilor.
Dacă un cumpărător nu este complet mulțumit de achiziția sa, poate solicita returnarea banilor in maxim 24 de ore de la data si ora prestarii serviciului , completand formularul de retur si transmitandu-l pe adresa de mail office@iceteam.ro .

Formularul de retur este indispensabil procesului de retur și va fi completat în următorul format, într-un document electronic (de exemplu, în format Word, PDF etc.).

FORMULAR DE RETUR PERSOANE FIZICE

Către ,

S.C. ICE TEAM S.R.L.
RO23694335 | J08/1033/2008
Sediu social: BRASOV , str Narciselor nr 21
Magazin online: www.iceteam.ro
E-mail: office@iceteam.ro

DATE CUMPĂRĂTOR:

Nume și prenume:

Adresa de e-mail:

Număr de telefon:

(Dacă se dorește returnarea sumei achitate)
IBAN:
Banca:
Titular cont (nume complet):

INFORMAȚII PRIVIND SERVICIUL PRESTAT:

Număr comandă/factură:

Comandă plasată la data de:

Serviciu prestat la data de:

Data completării formularului:

Nume în clar:

Semnătura cumpărătorului:

Datele cu caracter personal transmise în vederea realizării unui retur sunt prelucrate în scopul procesării returului, în conformitate cu Regulamentul U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  și conform Termenilor și condițiilor disponibile pe www.iceteam.ro, pe care consimțiți că le-ați parcurs și pentru care vă dați acordul completând prezentul formular.

_______________________

FORMULAR DE RETUR PERSOANE JURIDICE

Către ,

S.C. ICE TEAM S.R.L.
RO23694335 | J08/1033/2008
Sediu social: BRASOV , str Narciselor nr 21
Magazin online: www.iceteam.ro
E-mail: office@iceteam.ro

DATE CUMPĂRĂTOR:

Nume companie:

CUI:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail:

Nume reprezentant companie (persoana care completează formularul):

(Dacă se dorește returnarea sumei achitate)
IBAN:
Banca:

INFORMAȚII PRIVIND SERVICIUL PRESTAT:

Număr comandă/factură:

Comandă plasată la data de:

Serviciu prestat la data de:

DETALII RETUR:

Motivul returnării:
Opțiunea de retur dorită:

 • înlocuirea cu alt servici (a se specifica denumirea serviciului dorit conform afișării în programatorul online;
 • returnarea contravalorii achitate în contul bancar.

Data completării formularului de retur:
Numele în clar și semnătura reprezentantului companiei:

Datele cu caracter personal transmise în vederea realizării unui retur sunt prelucrate în scopul procesării returului, în conformitate cu Regulamentul U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și conform Termenilor și condițiilor disponibile pe www.iceteam.ro , pe care consimțiți că le-ați parcurs și pentru care vă dați acordul completând prezentul formular.
_______________________

2.4. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau terți le pot suferi ca urmare a îndeplinirii de către vânzător a obligațiilor sale în ceea ce privește comanda, precum nici pentru daune rezultate în urma livrării produselor și serviciilor, respectiv pentru pierderea sau furtul acestora.

2.5. Forță majoră

Niciuna dintre părți nu va fi considerată răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale în ceea ce privește desfășurarea întregului proces de achiziție, dacă o astfel de neexecutare – la termen sau/ și în mod corespunzător, total sau parțial – este cauzată de un eveniment de forță majoră, adică un eveniment imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la data producerii sale, evenimentul în cauză nu încetează, fiecare parte are dreptul de notificare a celeilalte părți privind încetarea obligațiilor și renunțarea la orice alte daune-interese.

3. DREPTUL LA PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate informațiile și materialele folosite în acest site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, imagini, texte, conținut multimedia etc., sunt rezervate în exclusivitate deținătorului S.C. ICE TEAM S.R.L.
Creditele specifice privind sursele și autorii anumitor forme de conținut folosite pe site sunt clar specificate în această secțiune sau în alte secțiuni ale site-ului.

Exceptând situațiile în care există un acord scris, explicit și specific din partea S.C. ICE TEAM S.R.L., utilizatorii site-ului www.iceteam.ro – un utilizator fiind orice persoană care accesează și folosește site-ul – nu au dreptul:

 • să copieze, să distribuie, să publice sau să transfere către terțe părți conținutul acestui site;
 • să altereze în orice fel sau să includă conținutul acestui site în alt context decât cel intenționat original de către S.C. ICE TEAM S.R.L.;
 • să transfere, să distribuie sau să vândă materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului acestui site.

Utilizatorii pot copia, folosi sau transfera conținutul acestui site numai în scopuri personale sau non-comerciale, respectând Termenii și condițiile curente.
Orice informare pe baza conținutului acestui site, pe care S.C. ICE TEAM S.R.L. și reprezentanții săi legali o transmit către utilizatorii săi prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin accesarea site-ului, nu reprezintă o obligație contractuală pentru S.C. ICE TEAM S.R.L.

4. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR ÎN VEDEREA FOLOSIRII LEGALE A SITE-ULUI www.iceteam.ro

Orice persoană care accesează și folosește site-ul www.iceteam.ro precum și serviciile furnizate, are obligația de a se comporta într-o manieră legală.
Utilizatorii site-ului www.iceteam.ro nu au dreptul să folosească mecanisme, aplicații software sau alte astfel de opțiuni care, în conexiune cu site-ul, pot cauza daune sau întreruperi ale activității noastre. Acest aspect se aplică și măsurilor luate cu bună știință care pot genera orice încărcare sau alterare asupra infrastructurii tehnice a site-ului.
De asemenea, utilizatorii nu au dreptul să desfășoare acțiuni frauduloase, ilegale sau în orice fel dăunătoare privind site-ul www.iceteam.ro
Dacă un utilizator se comportă în vreun mod necorespunzător sau ilegal, ne rezervăm dreptul de a restricționa sau suspenda utilizarea site-ului de către acesta. De asemenea, avem dreptul să restricționăm sau să suspendăm accesul la site în orice moment, din orice motiv și fără o notificare prealabilă a utilizatorului, dacă bănuim că acesta îl utilizează în mod necorespunzător, ilegal sau dacă încalcă acești termeni și condiții.

5. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Pentru folosirea site-ului www.iceteam.ro, precum și pentru Termenii și condițiile prezentate în această secțiune, se aplică legislația românească în vigoare.

Eventualele litigii în legătură cu folosirea acestui site, precum și a Termenilor și condițiilor, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești românești competente.

Call Now Button